Web図鑑, 碧南海浜水族館

ヒガンフグ 英名: 学名:Takifugu poecilon ...